Gửi yêu cầu đào tạo
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
  • * Quý danh

    Anh    Chị
  • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Tôi học thêm được nhiều kỹ năng mới, tư duy bao quát và cái nhìn mở hơn về nghề nhân sự.
Giảng viên Minh Anh vô cùng cởi mở và nhiệt huyết.
Chị Phạm Thị Thu Phong
Chị Phạm Thị Thu Phong

Cán bộ phụ trách nhân sự
SGI Capital

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat