Gửi yêu cầu đào tạo
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
  • * Quý danh

    Anh    Chị
  • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Tôi đã được học những kiến thức và công cụ vô cùng hữu ích áp dụng vào việc phân bổ công việc, đánh giá tính cách nhân viên để đưa ra mục tiêu công việc phù hợp hơn.
Anh Lê Thanh Quyền
Anh Lê Thanh Quyền

Giám đốc SeABank Tôn Thất Tùng
Học viên khóa online “Kỹ năng giao việc và quản lý thực hiện công việc” – T8/2021

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat