Đăng ký thông tin
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
  • * Quý danh

    Anh    Chị
  • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Kiến thức vô cùng thực tế giúp mình có thể giúp mình áp dụng ngay vào công việc nhân sự của công ty. Mình đặc biệt ấn tượng với sự nhiệt tình chu đáo của giảng viên.
Chị Nguyễn Thị Việt Anh
Chị Nguyễn Thị Việt Anh

Quản lý hành chính nhân sự
PYS Travel

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat