T-Gene Series là gói sản phẩm bản quyền của MCG Talent Gene, thiết kế dành riêng cho cấp giám đốc, quản lý và cán bộ nhân sự, bao gồm 2 sản phẩm chính:

- T-Gene giao việc thông minh

- T-Gene quản lý nhân tài

Gói sản phầm này nhằm hỗ trợ các quản lý vượt qua những thách thức trong công tác chiêu mộ và quản lý nhân tài; đồng thời vượt qua những rào cản đang gặp phải hàng ngày trong việc triển khai công việc, yên tâm giao việc và dần dần ủy quyền cho nhân viên thực hiện một cách chủ động và sáng tạo.

 

Facebook Chat