Gói sản phẩm
 • T-GENE series

  T-GENE series

  Chương trình BẢN QUYỀN của MCG Talent Gene thiết kế dánh riêng cho cấp giám đốc, cán bộ nhân sự trong việc Quản lý nhân tài và Giao việc hiệu quả.

  • Quản lý cấp cao
  • Quản lý cấp trung
  • Cán bộ nhân sự
 • Đào tạo quản lý

  Đào tạo quản lý

  Chuỗi chương trình xây dựng dựa trên 5 kỹ năng chính của người quản lý: Lập kế hoạch; Tổ chức công việc; Quản lý nhân sự; Lãnh đạo và Kiểm soát.

  • Quản lý cấp cao
  • Quản lý cấp trung
  • Quản lý cấp cơ sở
 • Đào tạo khối sản xuất

  Đào tạo khối sản xuất

  Mang đến cho tất cả nhân viên và quản lý trong nhà máy những kiến thức, kỹ năng nhằm tương thích với hệ thống máy móc và giảm chi phí sản xuất tối đa

  • Quản lý cấp trung
  • Quản lý cấp cơ sở 
  • Chuyên viên
 • Kỹ năng mềm

  Kỹ năng mềm

  Đào tạo kỹ năng mềm thiết yếu cho doanh nghiệp: kỹ năng làm việc với khách hàng, kỹ năng giao tiếp & tương tác nội bộ, kỹ năng tư duy và các kỹ năng cá nhân khác

  • Cán bộ quản lý
  • Chuyên viên
  • Nhân viên
Facebook Chat