Lập và triển khai kế hoạch

  Trong các chức năng của nhà quản lý thì "Lập kế hoạch" là chức năng đầu tiên và đóng vai trò quan trọng trong việc xác định rõ các kết quả mong muốn và giúp xây dựng kế hoạch thực thi nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đây cũng là cơ sở cho việc kiểm soát hoạt động của tổ chức.

 Chương trình đào tạo kỹ năng "Lập và triển khai kế hoạch" nhằm thực hóa mục   tiêu của tổ chức, của bộ phận là kỹ năng rất cần thiết đối với nhà quản lý. Một kế hoạch công việc cần được đầu tư xây dựng, sắp xếp trình tự chi tiết và dự trù các rủi ro, nhờ đó, đội ngũ có thể chuẩn bị nguồn lực phù hợp và kiểm soát tiến độ hiệu quả.


Với mong muốn cung cấp cho Ban lãnh đạo, các cấp quản lý và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp một hệ thống kiến thức khoa học, kèm với các công cụ quan trọng & các kỹ năng cần thiết trong việc phát triển năng lực và hiệu quả của đội ngũ nhân viên, MCG Talent Gene đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo "Kỹ năng Lập và triển khai kế hoạch".

Đối tượng tham gia
 • Quản lý cấp cao
 • Quản lý cấp trung
 • Quản lý cấp cơ sở
Lợi ích tham gia

Sau chương trình này, học viên có thể:

 • Biết cách hoạch định công việc
 • Xác định mục tiêu SMART
 • Xây dựng được kế hoạch thực thi với các mốc kiểm soát cụ thể
 • Xây dựng và triển khai công cụ theo dõi kết quả
Gửi yêu cầu đào tạo
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
 • * Quý danh

  Anh    Chị
 • Địa điểm học

 • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Kiến thức thầy dạy vô cùng bổ ích trong công việc cũng như đời sống hàng ngày. Không khí học tập vui vẻ, hòa đồng, tạo cơ hội phát triển kĩ năng một cách toàn diện.
Anh Đỗ Văn Hải
Anh Đỗ Văn Hải

Chuyên viên nghiên cứu
Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat