Kèm cặp và phát triển nhân viên

 Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà quản lý là kèm cặp và huấn luyện nhân viên để họ làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Với vai trò này, nhà quản lý sẽ giúp nhân viên cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định tốt hơn và tạo ra những bước thăng tiến trong sự nghiệp cũng như tạo giá trị cho tổ chức.

Không phải nhà quản lý cũng có khả năng phát triển đội ngũ của mình. Tuy nhiên, nếu nắm được các phương pháp cốt yếu, có cơ hội thực hành và tin vào bản thân mình, bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo tốt dẫn dắt, phát triển đội ngũ bạn đang quản lý, giúp họ tăng hiệu suất công việc và yên tâm công tác.

Với chương trình "Kèm cặp và phát triển nhân viên" của MCG Talent Gene, các nhà quản lý sẽ được hệ thống hóa các kỹ năng thiết yếu về cách hướng dẫn, kèm cặp cấp dưới cũng như nắm được các kỹ năng khác hỗ trợ việc kèm cặp đạt hiệu quả tốt nhất.

Đối tượng tham gia
 • Quản lý cấp cao
 • Quản lý cấp trung
 • Quản lý cấp cơ sở
Lợi ích tham gia

Sau chương trình, học viên có thể:

 • Phân loại nhân viên và lựa chọn hình thức kèm cặp phát triển 
 • Chủ động lên kế hoạch kèm cặp nhân viên định kỳ
 • Sử dụng được kỹ năng đặt câu hỏi và lắng nghe trong huấn luyện
 • Thực hành các mô hình OJT và Coaching
Gửi yêu cầu đào tạo
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
 • * Quý danh

  Anh    Chị
 • Địa điểm học

 • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Cảm ơn cô Phương Anh đã xây dựng cho cán bộ quản lý chúng tôi 1 buổi học bổ ích sát với thực tế và có bài thực hành trải nghiệm mang tính ứng dụng cao.
Anh Vũ Thành Nam
Anh Vũ Thành Nam

Phó Giám Đốc
Công ty Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat