Các giảng viên chính

• Đội ngũ tư vấn và giảng viên của MCG Talent Gene được đào tạo chuyên môn về Quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, giáo dục

• Đội ngũ có kinh nghiệm thực tiễn về tái cơ cấu doanh nghiệp, áp dụng thông lệ tốt về quản trị công ty, xây dựng chiến lược công ty, thiết kế hệ thống tổ chức, hệ thống quản trị nguồn nhân lực và đào tạo cho các Công ty lớn, các tổng công ty, các công ty tư nhân và các dự án quốc tế ở Việt Nam

• MCG Talent Gene có một mạng lưới các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế cộng tác thực hiện các dự án. Với mô hình tổ chức năng động,  MCG có thể thu hút được nhiều nhân tài vào các vị trí phù hợp trong từng dự án. Nhóm cán bộ tư vấn được lựa chọn có sự tổng hợp về chuyên môn và kinh nghiệm, bao gồm các chuyên gia về chiến lược, tổ chức, nhân sự nhằm đáp ứng những yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp

 

Đăng ký thông tin
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
  • * Quý danh

    Anh    Chị
  • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Chương trình giúp tôi xây dựng bài giảng chuyên nghiệp và tự tin hơn khi đứng lớp. Các hoạt động trong lớp học giúp chúng tôi gắn kết và hiểu bài nhanh hơn.
Chị Nguyễn Thị Hạnh
Chị Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên nội bộ
Vinmart+

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat