Tối ưu tồn kho vật liệu và linh kiện

Doanh nghiệp cần các yếu tố đầu vào sẵn có nhằm đảm bảo sản xuất liên tục, giảm tổn thất cơ hội nên thường để tồn kho nguyên vật liệu, linh kiện dự phòng. Tuy nhiên, tồn kho sẽ phát sinh chi phí lưu kho (chi phí thuê mặt bằng, bảo quản, các biện pháp quản lý an toàn, hao hụt...) và chi phí đặt hàng (chi phí tìm kiếm nhà cung cấp, vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển...). Do vậy, doanh nghiệp cần thiết kế chuỗi cung ứng sao cho chi phí tồn kho thấp nhất nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Chương trình “Tối ưu tồn kho vật liệu và linh kiện” giúp các nhà quản lý và nhân viên hệ thống hóa được các công đoạn trong chuỗi cung ứng, từ đó xác định vấn đề và rủi ro tiềm ẩn để có giải pháp đáp ứng đúng chủng loại – số lượng – thời gian trong dây chuyền sản xuất. Bên cạnh đó, qua chương trình, các nhà quản lý có thể hiểu rõ  và áp dụng các phương pháp quản lý tồn kho trên thế giới và lựa chọn phương án phù hợp cho doanh nghiệp.

Các khóa học điển hình:

Đối tượng tham gia

Quản lý/nhân viên chuỗi cung ứng, logistics

Lợi ích tham gia
  • Khóa học Quản lý chuỗi cung ứng giúp các nhà quản lý và nhân viên hệ thống hóa được các công đoạn trong chuỗi cung ứng, từ đó xác định vấn đề và rủi ro tiềm ẩn để có giải pháp đáp ứng đúng chủng loại – số lượng – thời gian trong dây chuyền sản xuất.
  • Khóa học Quản lý tồn kho nguyên vật liệu giup các nhà quản lý hiểu rõ và áp dụng các phương pháp quản lý tồn kho trên thế giới và lựa chọn phương án phù hợp cho doanh nghiệp.
Gửi yêu cầu đào tạo
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
  • * Quý danh

    Anh    Chị
  • Địa điểm học

  • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Tôi học thêm được nhiều kỹ năng mới, tư duy bao quát và cái nhìn mở hơn về nghề nhân sự.
Giảng viên Minh Anh vô cùng cởi mở và nhiệt huyết.
Chị Phạm Thị Thu Phong
Chị Phạm Thị Thu Phong

Cán bộ phụ trách nhân sự
SGI Capital

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat