Loại bỏ lãng phí trong sản xuất

Lãng phí trong sản xuất là một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp tụt hậu và kém phát triển. Để làm giảm lãng phí và tối ưu lợi nhuận chủ doanh nghiệp cần nhận biết các loại lãng phí trong sản xuất và loại bỏ chúng. Trên thực tế, việc cắt giảm chi phí trong doanh nghiệp có thể phải gánh chịu thêm nhiều chi phí biến tướng, còn loại bỏ lãng phí thì không. 

Hơn nữa, bất kỳ một đơn vị nào khi sản xuất, kinh doanh nào đều hướng tới lợi nhuận. Lợi nhuận là mục tiêu để hoạt động và tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp gắn liền với chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, doanh thu, khách hàng,… Loại bỏ lãng phí trong sản xuất sẽ là đích đến của bất kỳ doanh nghiệp nào trên con đường phát triển.

Các khóa học tiêu biểu:

Đối tượng tham gia
  • Lãnh đạo Công ty, GĐ điều hành, GĐ sản xuất
  • Trưởng phòng, Kỹ sư chịu trách nhiệm về SX, Kỹ thuật
  • Giám sát viên, QA/QC, Quản đốc, Tổ trưởng 

 

Lợi ích tham gia
  • Khóa học Tinh gọn trong sản xuất  giúp người quản lý hiểu được các nguyên thực hành Lean để xây dựng hệ thống sản xuất hiệu quả bằng việc liên tục loại bỏ những hoạt động không tạo giá trị trong quá trình sản xuất (lãng phí) nâng cao khả năng cạnh tranh theo phương thức Toyota.
  • Khóa học Giải quyết vấn đề bằng phương pháp Kaizen giúp các quản lý và nhân viên nắm vững những nguyên lý cơ bản của Kaizen, áp dụng các phương pháp thiết lập, tổ chức và tìm ra các cơ hội cải thiện bằng Kaizen, từ đó lập kế hoạch và thực hiện phương pháp Kaizen có hệ thống.
Gửi yêu cầu đào tạo
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
  • * Quý danh

    Anh    Chị
  • Địa điểm học

  • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Tôi học thêm được nhiều kỹ năng mới, tư duy bao quát và cái nhìn mở hơn về nghề nhân sự.
Giảng viên Minh Anh vô cùng cởi mở và nhiệt huyết.
Chị Phạm Thị Thu Phong
Chị Phạm Thị Thu Phong

Cán bộ phụ trách nhân sự
SGI Capital

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat