Giải quyết tồn kho thành phẩm

Thành phẩm là kết tinh của một quá trình lao động sản xuất của doanh nghiệp, là cơ sở tạo nên lợi nhuận doanh nghiệp. Do đó, quản lý kho hàng thành phẩm đóng một vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp cần có đảm bảo quản lý kho hàng thành phẩm chặt chẽ và phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của công ty và lên kế hoạch giải quyết thành phẩm tồn kho. Đây cũng là vấn đề được nhiều nhà quản lý quan tâm hiện nay.

Các khóa học tiêu biểu:

 - Bán hàng qua kênh phân phối & đại lý 

 - Bán hàng B2B

Đối tượng tham gia
  • Nhân viên sản xuất​

  • Quản lý lập kế hoạch sản xuất và chuỗi cung ứng

  • Trưởng, phó phòng và các giám sát kinh doanh

Lợi ích tham gia
Gửi yêu cầu đào tạo
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
  • * Quý danh

    Anh    Chị
  • Địa điểm học

  • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Sau 4 ngày đào tạo, tôi đã được hệ thống các kiến thức về nghề L&D, có thể xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo gắn với chiến lược, mục tiêu của doanh nghiệp mình.
Chị Tạ Thị Mai Loan
Chị Tạ Thị Mai Loan

Trưởng phòng Nhân sự - PYS Travel
Học viên lớp L&D Professional

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat