TỔ CHỨC

Chức năng tổ chức công việc sẽ giúp cho các quản lý sử dụng nguồn lực hiện có của mình một cách hiệu quả nhất, từng nhân viên sẽ được thực hiện những công việc phù hợp với năng lực và thế mạnh của mình. Để thực hiện tốt chức năng này, người quản lý cần được trang bị các kỹ năng quy hoạch công việc, thiết kế công việc, điều động nhân sự, xây dựng tiêu chuẩn hoàn thành công việc, xây dựng quy trình làm việc… 

Các khóa học tiêu biểu:

 • Thiết kế tổ chức và công việc (O1)
 • Phân công và tổ chức công việc (O2)
 • Giao việc hiệu quả (O3)
 • Phối hợp và tương tác nội bộ (O4)
Đối tượng tham gia
 • Quản lý cấp cao
 • Quản lý cấp trung
 • Quản lý cấp cơ sở
Lợi ích tham gia
 • Nắm được nguyên tắc phân công, tổ chức công việc với vai trò là nhà quản lý trong doanh nghiệp
 • Xác định tầm quan trọng và lợi ích của việc “đặt đúng người” vào “đúng vị trí”, bao gồm: Phân công phân nhiệm, Ủy thác công việc và Ủy quyền
 • Nắm vững các công cụ, quy trình, phương pháp, kỹ thuật để phân công tổ chức công việc hiệu quả
   
Gửi yêu cầu đào tạo
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
 • * Quý danh

  Anh    Chị
 • Địa điểm học

 • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Khóa học "Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên" đạt kết quả vượt kỳ vọng. Giảng viên nhiệt tình chỉ dẫn, giải đáp những vấn đề liên quan, mở rộng phạm vi bài học.
Chị Nguyễn Thị Hương Hiền
Chị Nguyễn Thị Hương Hiền

Trưởng bộ phận Chính sách Đãi ngộ
Công ty Chứng khoán VPS

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat