Để thành công, các doanh nghiệp sản xuất ngày nay đối mặt với thách thức “làm sao để nâng cao năng suất hơn với nguồn lực ít hơn”. Những lỗ hổng về kỹ năng của nguồn lực sản xuất sẽ làm giảm đáng kể khả năng phản ứng nhanh trước những nhu cầu thay đổi của khách hàng và các công nghệ mới. Rõ ràng việc đào tạo phát triển kỹ năng cho đội ngũ quản lý là rất quan trọng, nhằm đảm bảo hiệu quả làm việc, thúc đẩy sự thay đổi và cải tiến liên tục, mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Thực tế, việc cải tiến liên tục, kiểm soát tuân thủ, cải thiện chất lượng và ứng dụng các công nghệ mới nhằm cải thiện hoạt động luôn là mối quan tâm đặc biệt của các cấp quản lý trong doanh nghiệp sản xuất. Lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, MCG Talent Gene xây dựng các chương trình đào tạo hướng tới các cấp quản lý của nhà máy dựa trên triết lý quản lý từ hệ thống quản lý sản xuất của Toyota (TPS). Trong đó, MCG Talent Gene đã lựa chọn và đơn giản hóa các công cụ sử dụng để học viên có thể hiểu và dễ dàng áp dụng được ngay sau đào tạo.

Các khoá học tiêu biểu:

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
  • Kỹ năng mềm dành cho quản lý, tổ trưởng sản xuất
  • Quản lý và giám sát sản xuất
  • Chu trình PDCA
  • Hourensou (báo cáo - liên lạc - thảo luận)
  • Kỹ năng hướng dẫn công việc trong sản xuất
Facebook Chat