Chính sách bảo mật thông tin
Đăng ký thông tin
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
  • * Quý danh

    Anh    Chị
  • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Qua buổi talkshow với chuyên gia Minh Anh, mình đã có thể dễ dàng áp dụng mô hình Canvas vào doanh nghiệp để phân tích và tìm ra những phương hướng phát triển mới.
Anh Vũ Minh Trà
Anh Vũ Minh Trà

CEO
Babyhop

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat