1. Tư vấn chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Nhằm tổ chức nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả, đảm bảo sự kết hợp hài hòa năng lực của các cá nhân, MCG Talent Gene sẽ phối hợp với doanh nghiệp: 
• Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
• Xây dựng các chương trình phát triển nghề nghiệp, quản lý hiệu suất, huấn luyện, cố vấn, lập kế hoạch kế nhiệm
• Lập kế hoạch thành công, kế hoạch phát triển cá nhân và kế hoạch đào tạo tổng thể thúc đẩy sự phát triển của cá nhân và tổ chức

 

2. Đánh giá năng lực, xây dựng lộ trình & kế hoạch đào tạo/ phát triển

Theo thực trạng doanh nghiệp hiện nay, nhiều nhân viên chưa được đào tạo và phát triển đúng với định hướng của doanh nghiệp cũng như nhu cầu và khả năng của mỗi cá nhân. Doanh nghiệp đã đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhưng chưa thực sự thấy rõ hiệu quả và ROI.

Với hiện trạng trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:  

• Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cá nhân dựa trên tiêu chuẩn năng lực

• Hoạch định lộ trình và kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí và cá nhân

• Xác định lộ trình và chương trình đào tạo dựa trên tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí công việc

• Đánh giá/phân tích nhu cầu đào tạo một cách đồng bộ và có hệ thống

• Thiết kế chương trình đào tạo theo đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và theo từng nhóm đối tượngTổ chức đào tạo và đánh giá sau đào tạo đặc biệt chú trọng ứng dụng sau đào tạo

 

3. Đào tạo, huấn luyện đội ngũ lãnh đạo và quản lý

Vẫn biết rằng quản lý hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất đối với sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Sự tham gia của nhân viên bắt đầu với văn hóa công ty tích cực và các nhà quản lý giỏi, nhưng làm thế nào để quản lý tận dụng được tốt nhất nguồn lực trong tay họ để thực thi chiến lược và mục tiêu của tổ chức, đáp ứng mục tiêu kinh doanh?

Chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp:

• Xây dựng khung năng lực cho cấp quản lý

• Đánh giá và phát triển năng lực cấp quản lý

• Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo giúp quản lý tự tin giải quyết vấn đề, ủy thác, động viên và xây dựng đội ngũ của mình

• Xây dựng chương trình đào tao dành cho các nhà quản lý cấp trung để phát triển họ lên vị trí quản lý cấp cao

• Huấn luyện và cố vấn để quản lý tự tin trong công việc của mình

• Theo dõi và hỗ trợ cấp quản lý ứng dụng kiế thức, kỹ năng và các công cụ quản lý sau đào tạo

 

4. Đào tạo quản lý khối sản xuất

Với mục tiêu chính "Giảm chi phí sản xuất", MCG Talent Gene mang tới giải pháp huấn luyện và đào tạo trong các hoạt động Quản trị khối Sản xuất bao gồm:

• Loại bỏ lãng phí trong sản xuất

• Giải quyết tồn kho thành phẩm

• Tối ưu hóa tồn kho nguyên vật liệu

• Tối ưu hóa nhân sự trong nhà máy
 

5. Đào tạo kỹ năng mềm
MCG Talent Gene đưa ra giải pháp nâng cao, phát triển Kỹ năng mềm cho doanh nghiệp như sau:

• Giúp cán bộ doanh nghiệp nhận ra vai trò quan trọng của các kỹ năng mềm và nỗ lực phát triển để thành công trong sự nghiệp và công việc của cá nhân 

• Xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng mềm như kỹ năng lắng nghe, trình bày ý tưởng, giải quyết xung đột, giao tiếp và hợp tác, đàm phán thuyết phục, huấn luyện và cố vấn, làm việc nhóm nhằm giúp doanh nghiệp thúc đẩy mối liên kết cá nhân, xây dựng mối quan hệ cộng tác hiệu quả, tăng tính cạnh tranh và năng suất làm việc.

Đăng ký thông tin
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
  • * Quý danh

    Anh    Chị
  • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Tôi thấy các bài tập thực hành & ví dụ minh hoạ vô cùng thú vị & hữu ích, giúp chúng tôi học thêm nhiều kỹ năng mềm quan trọng khi gặp khách hàng và chốt đơn hàng.
Anh Nguyễn Trọng Anh
Anh Nguyễn Trọng Anh

Trưởng phòng Kinh doanh
Công ty Điện Trường Giang

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat